Про заклад

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок  №5 «Калинка» належить до комунальної форми власності і підпорядкований Сквирській районній раді депутатів. Його створено в 1958 році згідно з рішенням місцевих органів виконавчої влади.

Юридична адреса закладу:
09000
Київська область, місто Сквира, вулиця Шевченка, будинок №89,          тел. 5-20-12

Мова навчання і виховання дітей у закладі – українська, відповідно до Закону України «Про мови».

Приміщення дошкільного закладу пристосоване, за проектом розраховане на 33 місця. Фактично на 01.09.2016 дітей у закладі - 57.

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом дев’яти годин, працює ранкова і вечірня чергова групи.

Управління дошкільним навчальним закладом здійснюється його засновником - Сквирською районна рада та відділом освіти Сквирської районної державної адміністрації.

У закладі створені всі умови для фізичного, психічного розвитку дітей їх виховання та навчання відповідно до умов дошкільного закладу. Організація навчально–виховного процесу відповідає вимогам СЕС та державного пожежного нагляду. Протипожежний стан приміщень задовільний, приміщення обладнані засобами пожежегасіння та вогнегасниками, автоматичною пожежною сигналізацією, дерев’яні конструкції будівлі оброблені вогнетривкою речовиною. Постійно проводиться пожежно-технічне обстеження.

Санітарно-гігієнічні умови утримання дошкільного навчального закладу задовільні. Дотримується температурний режим у групових кімнатах, своєчасно проводиться вологе прибирання з використанням дезинфікуючих розчинів. Водопостачання центральне, каналізація локальна, опалюється твердим паливом.

На території обладнані та закріплені за кожною віковою групою ігрові майданчики, які оснащені ігровим інвентарем, критими павільйонами, де діти перебувають взимку, у непогоду, пісочними ящиками для організації колективних ігор, для захисту від сонця встановлені грибки-парасольки.

Групи комплектуються за віковими ознаками та залежно від побажань батьків. У дошкільному закладі функціонує три вікові групи: ясельна, середня, старша. Наповнюваність в групах 100 % .

Територія огороджена, але у задовільному стані і потребує негайної заміни. Проводиться косметичний ремонт ігрових майданчиків та споруд. М’яким та твердим інвентарем заклад забезпечений, здійснюється поступова його заміна за кошти власника та батьків. Столового посуду достатньо, здійснюється його заміна за рахунок батьків.

Заклад забезпечений холодною проточною водою в групових кімнатах, гаряча вода відсутня.

Протягом останніх років капітальний ремонт не проводився, а проводяться щорічні косметичні ремонтні роботи. В 2012-2013 році здійснена заміна даху на будівлі та харчоблоці дошкільного закладу. За цей період  матеріально-технічна база залишається незмінною. Було придбано за кошти власника комп’ютер, телевізор, музичний центр, пило смок ( все у робочому стані), стільчики для дітей усіх вікових груп. За кошти батьків придбали дитячі столики, шафи для іграшок, покриття на підлогу, закуплялися іграшки та ігрове обладнання, методичні посібники та літературу.

У навчальному закладі працівники дотримуються правил охорони праці і безпеки життєдіяльності. Систематично проводяться інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки. Для кожного працівника розроблені інструкції з охорони праці. Інструктажі оформляються в типових журналах, які рекомендовані нормативними актами з охорони праці.

Відповідно до протоколу педагогічної ради №1 дошкільного закладу від 28.08.2013року розпочато роботу за Базовою програмою розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля». Вихователі використовують у своїй роботі методичну літературу згідно з новою програмою з грифом Міністерства освіти і науки України.

Курсова перепідготовка та атестація педагогічних кадрів проводиться  згідно з перспективного плану. Вони ознайомлені з новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників.

У дошкільному закладі розроблені та введені в дію Правила внутрішнього трудового розпорядку. Кожний працівник закладу має розроблені посадові обов’язки, оформлені особові справи, медичні книжки.

Керівник дошкільного навчального закладу - Карбівська Юлія Іванівна, освіта вища, стаж педагогічної роботи 36 роки, стаж роботи на посаді завідуючої 34 рік.

У дошкільному закладі трьохразове гаряче харчування: сніданок, обід, підвечірок. Їжа готується відповідно до складеного меню на день, є в закладі перспективне меню, затверджене санітарною епідемічною станцією.

Батьківська плата за харчування не перевищує 60% від вартості харчування в день.   Вартість харчування становить 16 гривень.

Основною метою діяльності дошкільного закладу є виховання здорової , гармонійно розвиненої особистості, запобігання розладам фізичного і психічного розвитку, підготовка до навчання у школі. 

Педагоги  дошкільного навчального закладу  реалізовують  у своїй  діяльності завдання, визначені Національною Доктриною розвитку освіти, створивши оптимальні умови для роботи  ДНЗ.

 Основною метою своєї діяльності вважають  створення у закладі сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї ціннісного ставлення до світу Природи, Культури, Людей, Самого Себе. 

Колектив дошкільного навчального закладу №5 «Калинка» намагається створити всі умови для повноцінного змістовного проживання дитиною кожного дня , активного проникнення у різні сфери людського життя і природи, збагачення їх новими  знаннями, вміннями , навичками.

 

Нормативно-правове забезпечення діяльності ДНЗ

У своїй роботі заклад керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, Базовим  компонентом дошкільної освіти (нова редакція), затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 № 615  іншими нормативно - правовими актами, що регламентують роботу ДНЗ, власним Статутом.

Режим щоденної роботи ДНЗ  та тривалість перебування в ньому дітей відповідає вимогам  листа МОН України від 24.01.2007 № 1/9 – 36 «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів»  та потребам мешканців мікрорайону: дошкільний навчальний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем:

вихідні дні – субота, неділя, святкові.

Початок роботи – 7 годин 30 хвилин.

Закінчення роботи - 18 годин 00 хвилин.

Режим роботи закладу затверджується наказом завідувача закладу та в цілому задовольняє потреби батьків у тривалості перебування дитини в дошкільному навчальному закладі:

2 групи  – з 9 годинним режимом перебування дітей;

1 група дошкільного віку  - з 10,5 годинним режимом перебування;

           Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану,  який складається на навчальний рік та оздоровчий період. Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Українське дошкілля» та «Впевнений старт».

Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу ДНЗ відповідає переліку навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році .

У дошкільному навчальному закладі в наявності штатний розпис, затверджений начальником відділу освіти Сквирської РДА.

 

                        Формування дитячого контингенту.

Формування дитячого контингенту в ДНЗ здійснюється у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про захист персональних даних», п.6 «Положення про дошкільний заклад»,  наказ МОЗУ №240/165 від 27.03.2006 «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу» та Статуту ДНЗ.

Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові: 1 група ясельного віку, 2 груп дошкільного віку) відповідно до санітарно – гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільному закладі з урахуванням побажань батьків.

Наповнюваність груп дітьми становить:

для дітей віком   до 3-х років – 15;

для дітей віком від 3 до 7 років – 20;

Аналіз комплектування груп ДНЗ за останні три роки відповідає нормам та свідчить про стабільність контингенту дітей у дошкільному навчальному закладі.

На 01.09.2015 року заклад відвідує 58 дітей. 

 

 

Кадрове забезпечення

 Укомплектованість ДНЗ педагогічними кадрами (відповідно до штатного розпису).

Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами на 100 % від  штатного розпису.

Загальна кількість педагогічних працівників – 7, з них: завідувач-1; вихователі  - 5 ; музичних керівників - 1;

 Укомплектованість ДНЗ працівниками (крім педагогічних).

Дошкільний навчальний заклад укомплектований технічним та обслуговуючим персоналом відповідно до затвердженого у встановленому порядку штатного розпису на 100 %.

 Плинність педагогічних кадрів (за останні 3 роки)не спостерігалось.

 

1.2.4. Якісний склад педагогічних працівників.

Із 7 педагогічних працівників мають освіту:

  • вищу педагогічну  – 1 особа;
  • середню педагогічну – 6 осіб;

За категоріями:

  • вища категорія – 1 особа
  • 9-й тарифний розряд – 6 осіб;

 

 Атестація педагогічних працівників, медперсоналу.

Атестація педагогічних працівників у дошкільному навчальному  закладі має систематичний та плановий характер і здійснюється відповідно до чинної  нормативно-правової бази. Порядок проведення атестації в дошкільному навчальному закладі регламентується відповідними щорічними наказами завідувача ДНЗ, проводиться в зазначені терміни відповідно до  перспективного планування на п'ять років з урахуванням щорічного коригування.

 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

У дошкільному навчальному закладі забезпечуються права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації. Складено перспективний план курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників на п’ять  років. У наявності аналітичні матеріали за підсумками роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Підвищення професійної майстерності педагогів здійснюється шляхом відвідування семінарів, семінарів – практикумів, курсів підвищення кваліфікації, педагогічних майстерень, методичних об´єднань,  взаємовідвідувань та самоосвіти, що відображені у річному плані роботи.

                       

                         

Організація інноваційної діяльності ДНЗ:

        

З метою удосконалення навчально – виховного процесу, досягнення якості освіти педагогами використовуються альтернативні методики, педагогічна спадщина видатних педагогів:

«Використання ідей В.Сухомлинського під час навчання дітей рідної мови» (вихователь Ходаківська Л.А.), «Система занять К.Орфа» (музичний керівник Цегельник Л.В.), «Використання творчої спадщини Софії Русової в роботі з дітьми дошкільного віку»(вихователь Алєксєйцева В.М.) .

 

 

 

 Забезпечення соціально психологічного супроводу учасників навчально виховного процесу:

У дошкільному навчальному закладі систематизована добірка законодавчих, нормативних, інструктивних документів щодо питань соціального захисту дітей та педагогів. Питання соціального захисту дітей та педагогів розглядаються  на загальних батьківських зборах, виробничих нарадах.

Планування роботи щодо соціального захисту охоплює усі напрями: облік дітей пільгового контингенту, соціальна допомога. У закладі ведеться облік та складені списки пільгового контингенту, створений банк даних дітей пільгових категорій.

Із загальної кількості дітей ДНЗ 8 дітей відносяться до  пільгових категорій:

діти з малозабезпечених  сімей – 0;

одинокі матері – 5;

багатодітні сім’ї – 2;

діти, які потерпіли від аварії на ЧАЕС – 1.

До відома батьків та педагогів своєчасно та в повній мірі доводиться  інформація щодо організації роботи з дітьми пільгових категорій через виробничі наради, батьківські куточки, бесіди, консультації з батьками.

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДНЗ

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку дерсанепідемслужби.

Аналіз харчування дітей за 2015р. показав, що харчування здійснювалось наближено до норм у середньому на 80 – 83 %

Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», N 202/165, 26.02.2013, Наказу  Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ  відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Старша медична сестра веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів.

Харчування для дітей  становить  - 16 грн.00 коп.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

Питанню якісного харчування співробітників також приділяється особлива увага. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється завідувачем ДНЗ.  Періодичність контролю – 1 раз на тиждень. Зауваження та відмітки про їх усунення фіксуються в картах контролюза організацією харчування.

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

 Організація роботи з сім’ями вихованців

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

Батьківські збори,

Індивідуальні консультації різних спеціалістів,

Участь у святах

Дні відкритих дверей.

У роботі з батьками практикувалося вступне анкетування, попередні візити батьків, що написали заяви в ДНЗ; створення соціального портрета сім’ї новоприбулих дітей. Особливо хочеться відмітити проведення перших батьківських зборів з батьками майбутніх вихованців – ясельної групи, які відбулися 14.07.2015 року. На зборах були присутні і працівники закладу- завідувач, практичний психолог та сестра медична старша. Батьки мали змогу отримати відповіді на важливі для них запитання та ознайомитися з особливостями роботи закладу, організації перебування дітей в ДНЗ.

У кожній групі з початком навчального року було переоформлено батьківські куточки у яких постійно змінювався інформаційний матеріал. Спільно з батьками практикувалися дні відкритих дверей, батьки постійно мали змогу тримати на контролі харчування дітей, відкрито висловлювати пропозиції щодо меню. У цьому році батьки активно відвідували усі свята, причому їхні пропозиції та побажання щодо сценарію обов’язково враховувались. Приємно відмітити активність батьків дітей старшої групи, які доклали максимум зусиль, щоб випускне свято їхніх дітей пройшло на найвищому рівні. Передбачається участь батьків у ремонті приміщення, і, зважаючи на досвід минулих років, сподіваємось також на їх активну участь.

 Система роботи щодо соціального захисту дитини

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

-Конституція України;

-Конвенції ООН про права дитини;

-Законом України «Про охорону дитинства»;

 Система роботи закладу щодо попередження травматизму

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період не  зафіксовано випадки  травмування дитини під час освітньо-виховного процесу. В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці.

Для працюючих розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, технологічні та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Для проведення роботи з дітьми  з проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури.Належна робота  з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному закладі можна вважати достатньою.

Кожен працівник  ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу.