На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 №1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків", з метою інформування громадськості стосовно ефективності та прозорості використання добровільних пожертвувань та їх ретельного бухгалтерського обліку на цій сторінці нашого сайту систематично буде розміщуватися інформація щодо залучення та використання благодійної та спонсорської допомоги у нашому дитячому садку.

 

Закон України "Про благодійництво та благодійні організації"

Постанова Кабінету Міністрів від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"

Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2010 №1/9-290 "Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків", Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 №1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків"

 

Затверджено Радою ДНЗ№5

Порядок отримання благодійної допомоги

в Сквирському ДНЗ№5

«Калинка» Сквирської районної ради Київської області

       Цей Порядок визначає вимоги до отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб безпосередньо дошкільним навчальним закладом  № 5 «Калинка» Сквирської районної ради Київської області

I.   Нормативно-правове забезпечення благодійної діяльності

1.1.Основним нормативним документом, що регулює питання, пов'язані з благодійною діяльністю є:

- Закон України «Про дошкільну освіту»;

- Закон України ''Про благодійництво та благодійні організації'';

-Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 ''Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування'';

-Лист МОН України від 09.04.2012 №1/9-272 ''Щодо благодійних внесків'';

-Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.11 №1/9-289 ''Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків'';

-Лист МОН України від 28.04.2010 №1/9-290 ''Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків'';

-Закон  України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р №3206- VI.

 

ІІ.   Види та форми здійснення благодійної діяльності в ДНЗ№5

 2.1 Згідно зі статтею 16 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» благодійна допомога надається у вигляді:

•  одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

•  систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

 •  допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

• подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;

•  інших заходів, не заборонених законом.

ІІІ.   Джерела надходжень благодійних (добровільних) внесків  та цілі використання коштів

Джерела надходжень:  

  • надання благодійної допомоги при проведенні ремонтних   робіт  та при прийомі дітей в ДНЗ№9.  

-благодійні внески можуть мати цільовий характер.  

ІV.   Механізм надання та оформлення благодійної допомоги

4.1. Бухгалтерські операції та оформлення документів здійснюється з урахуванням форми ведення закладом бухгалтерської діяльності (бухгалтерією відділу освіти) відповідно до законодавства.

4.2. Всі надходження благодійних внесків та спонсорської допомоги в обов'язковому порядку оприбутковуються та використовуються на цілі, на які вони надавалися. Благодійні внески в навчальному закладі приймаються винятково на добровільних засадах з обов'язковим документальним оформленням.


 

4.3Благодійна допомога у вигляді товарів, послуг, яка надходить до навчального закладу, також фіксується .

4.4.Для приймання матеріальних цінностей у вигляді благодійної допомоги наказом створена комісія по оприбуткуванню матеріальних цінностей. Комісія складає акт-оприбуткування товарно-матеріальних цінностей та передає його завідувачу на затвердження в одноденний термін після проведення засідання. В акті зазначають найменування, кількість матеріальних цінностей, а також їх вартість. Один примірник акта - оприбуткування передається в бухгалтерію в трьохденний термін.  

4.5.Отримання благодійної допомоги у вигляді виконаних робіт, наданих послуг оформляється актами приймання-передачі результатів робіт, спожитих послуг, за якими можна відобразити в обліку отриману допомогу.

4.6. 3 метою уникнення безсистемних та неконтрольованих зборів коштів з батьків:

• систематично проводяться звітування перед батьківською та педагогічною громадськістю (на засіданнях Ради закладу, батьківських зборах, зборах трудового колективу, виробничих нарадах):

• забезпечується постійне інформування громадськості про надходження і використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті навчального закладу,батьківських зборах :

•  проводиться    відповідна    роз'яснювальна    робота    щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

V.   Відповідальність за порушення законодавства про благодійництво

Персональну відповідальність за дотримання вимог законодавства щодо збору благодійних, спонсорських внесків та прозорості їх використання несе завідувач ДНЗ №5.

VІ.  Система звітності про використання благодійних коштів

З метою уникнення безсистемних та неконтрольованих зборів коштів з батьків в ДНЗ №5:

-  систематично проводяться звітування перед батьківською та педагогічною громадськістю (на засіданнях Ради закладу, батьківських конференціях, зборах трудового колективу, виробничих нарадах, засіданнях батьківських комітетів груп, групових батьківських зборах);

- забезпечується постійне інформування громадськості про надходження і використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті дошкільного навчального закладу.

 

 

Фінансовий звіт батьківського комітету Сквирського ДНЗ №5 «Калинка»

за 2016-2017 навчальний рік на 01.09.2017 року

Назва групи

Сума

ясельна

1.600

середня

1.200

старша

1.400

новоприбулі діти

3.200

Надходження

Витрати

7.400

5.963

Залишок

1.437

Позабюджетні надходження у 2016- 2017 н. р.

Інвентар та матеріали які були придбані за благодійні внески батьків вихованців ДНЗ

 

№ п/п

 

Назва

Кількість

ціна

Сума

1.

Ручка дверна

1 х 40.00

40.00

2.

Поплавок

1 х 50.00

50.00

3.

Шланги

2 х 34.00

68.00

4.

Градусники

2 х 16.00

32.00

5.

Вапно

2 х 11.00

22.00

6.

Лак бітумний

3 х 30.00

90.00

7.

Наждачна бум ага

2 х 7.00

14.00

8.

Сірпянка

1 х 9.00

9.00

9.

Сітка затірка

10 х 4.00

40.00

10.

Фарба водоемульсійна

1 х 198.00

198.00

11.

Ґрунтовка

1 х 212.00

212.00

12.

Фарба водоемульсійна

1 х 515 .00

515.00

13.

Бра

1 х 180.00

180.00

14.

Провід

10м х 20.00

200.00

15.

Вимикач

1 х 53.00

53.00

16.

Розетка

4 х 47.00

188.00

17.

Лампочка

10 х 5.50

55.00

18.

Світильник

1 х 55.00

55.00

19.

Розетка

1 х 23.00

23.00

20.

Вимикач

1 х 25.00

25.00

21.

Розпред.коробка

1 х 8.00

8.00

23.

Планка

1 х 18.00

18.00

24.

Провід

4м х 4.50

18.00

25.

Ґрунтовка

1 х 120.00

120.00

26.

Ґрунтовка

1 х 60.00

60.00

27.

Сетка малярна

30 м х 6.00

180.00

28.

Тюлева зановісь

5м х 85.00

425.00

29.

Тюлева зановісь

4м х 70.00

280.00

30.

Іграшки для ігор в піску

          -

800.00

31.

Методична література

          -

185.00

32.

Косіння території

          -

400.00

33.

Профіль, планка, болти

         -

1400

 

Всього 

 

5.963.00